6. 5. 2023

Montessori škola

Zakladatelka Marie Montessori rozdělila životní fáze dítěte na čtyři cykly. 0 až 6 let, 6-12 let, 12-18 let a 18-24 let. Poukázala na to, že v každé této fázi existují okamžiky, kdy je dítě maximálně připraveno ke konkrétnímu vývojovému kroku a je nutné, aby bylo dětem umožněno včas využít příležitosti. Třídy bývají rozděleny na dva (někdy tři) stupně. V první jsou společně děti mezi 6 a 12 lety (někdy 6-9 let a 9-12 let) a ve druhém od 12 do 15 let.
geometrická tělesa
Vzdělávání se řídí například těmito principy:
·         Dítě je tvůrcem sebe sama– samo určuje, které podněty ho kdy a jak ovlivní
·         Ruka je nástrojem ducha-důležité je manipulovat s věcmi a být s nimi v přímém kontaktu
·         Polarizace pozornosti-lze pozorovat, jak se dítě stále hlouběji noří do činnosti, pro kterou se samo rozhodlo a jeví o ni mimořádný zájem
·         Připravené prostředí-probíhá zde mnoho aktivit, je zde množství materiálů seřazených od nejjednodušších po složité, vše je dětem přístupné, třídy bývají často zařízeny podobně jako obýváky
·         Svobodná volba-dítě se samo rozhoduje, co bude zrovna dělat a s kým a jak dlouho bude práce trvat, učitel samozřejmě práci dítěte koordinuje, aby byla maximálně efektivní
dílky stavebnice
·         Senzitivní fáze-v této fázi je dítě schopné učit se v určité oblasti lehce a hravě, po zmeškaní této fáze je nutné vynaložit více úsilí k naučení se dané věci, a proto se učitel snaží vysledovat tuto fázi a dle toho nabízet dítěti konkrétní pomůcky a materiály
·         Celostní učení-při práci se musí vzájemně prolínat tělesná i duševní aktivita
·         Práce s pochvalou-snaha naučit dítě sebeuspokojení z práce a získání sebedůvěry
·         Práce s chybou-chyba patří k procesu učení a dítě se jí učí vnímat jako přirozený jev při snaze se něco naučit, učitel nepoužívá negativní hodnocení, ale nabízí dítěti stále tentýž materiál, aby bylo schopné si samo uvědomit, co bylo špatně a chybu opravit
·         Dělená zodpovědnost-učitel dává dítěti svobodu tam, kde je schopné samo převzít zodpovědnost, zasahuje v případech, kdy jsou porušovaná pravidla nebo kdy se dítě nudí a neví, co by mělo dělat
·         Věkově smíšené skupiny-V určité skupině se nachází děti různého věku, které spolu mohou různě spolupracovat

written by - Posted in Děti